Γενικές Πληροφορίες

  • Η ημερήσια ενοικίαση του σκάφους ξεκινάει στις 9:30 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 18:30 το απόγευμα.
  • Για την ενοικίαση σκάφους δεν απαιτείται δίπλωμα.
  • Ο ενοικιαστής πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και ο μόνος που θα χειριστεί το σκάφος.
  • Τα καύσιμα που καταναλώνονται χρεώνονται επιπλέον της τιμής εκμίσθωσης.
  • Ο ενοικιαστής οφείλει να ενημερωθεί από το προσωπικό της Get Boated για τον χειρισμό του σκάφους και τους γενικούς κανονισμούς πλεύσης πριν τον απόπλου.
  • Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και πλεύσης σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν και υπάρχουν αναρτημένοι στο σκάφος.
  • Πριν ξεκινήσει το σκάφος πρέπει να γίνει έλεγχος από τον ενοικιαστή ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο συμφωνητικό εκμίσθωσης είναι σε άριστη κατάσταση και έτσι πρέπει να παραδοθεί.
  • Σε περίπτωση ζημιών ή απώλειας του εξοπλισμού επιβαρύνεται ο ενοικιαστής με την ανάλογη αξία σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που έχει συμφωνηθεί.