Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις για Ενοικίαση Σκάφους

 • Για την ενοικίαση σκάφους από 30 hp και κάτω δεν απαιτείται δίπλωμα.
 • Ο ενοικιαστής πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και ο μόνος που θα χειριστεί το σκάφος.
 • Η ημερήσια ενοικίαση ξεκινά στις 9:30 και λήγει στις 18:30 εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
 • Ο μέγιστος αριθμός είναι έξι (6) άτομα ανά σκάφος.
 • Τα καύσιμα δεν περιλαμβάνονται στην τιμή εκμίσθωσης.
 • Πριν ξεκινήσει το σκάφος, ο ενοικιαστής θα πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο συμφωνητικό εκμίσθωσης είναι σε άριστη κατάσταση και έτσι θα πρέπει και να επιστραφεί. Σε περίπτωση ζημιών ή απώλειας του εξοπλισμού επιβαρύνεται ο ενοικιαστής με την ανάλογη αξία σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο τιμοκατάλογο.
 • Ο ενοικιαστής θα ενημερωθεί από το προσωπικό της Get Boated για το χειρισμό του σκάφους και τους γενικούς κανονισμούς πλεύσης πριν τον απόπλου. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και πλεύσης σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν. Το αντίστοιχο φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης βρίσκεται στο σκάφος.
 • Ο ενοικιαστής δεν επιτρέπεται να πλεύσει σε περιοχές εκτός αυτών που αναφέρονται στο συμφωνητικό εκμίσθωσης και φαίνονται στο χάρτη τον οποίο παρέλαβε κατά την υπογραφή του. Επίσης, για την ασφάλειά του, θα πρέπει να συμβουλεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ενοικίασης το χάρτη της περιοχής καθώς και τις οδηγίες χρήσης τους σκάφους και να επικοινωνεί με τον εκπρόσωπο της Get Boated για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία.
 • Οι κρατήσεις σκαφών γίνονται διαδικτυακά ή τηλεφωνικά.
 • Την ημέρα της ενοικίασης θα πρέπει να έχετε μαζί σας ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης.
 • Ο ενοικιαστής θα πρέπει να βρίσκεται στο σημείο παραλαβής τουλάχιστον 10΄ πριν από την καθορισμένη ώρα παραλαβής του σκάφους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως το προσωπικό της εταιρείας και να αλλάξει την ημερομηνία/ώρα κράτησης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
 • Η Get Boated έχει ασφαλίσει το σκάφος και τον εξοπλισμό του έναντι σωματικών βλαβών, υλικών ζημιών, και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.